Ohýbanie a strihanie betonárskej ocele
Armovňa, ohýbanie betonárskej ocele, výroba strmienok a iných tvarov podľa technickej dokumentácie.

Ohýbanie betonárskej ocele

do hrúbky 32 mm

Strih betonárskej ocele

do dĺžky 12m a hrúbky 32 mm

Výroba strmienok

do hrúbky 16 mm

Cookies