Buildings

Výroba a predaj okien s viac ako 20-ročnou tradíciou

Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov


Firma Alojz Pánik Stavex sa zaväzuje rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Všetky spracúvané osobné informácie sú považované za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.

Spracovateľom je firma Alojz Pánik - Stavex, Sládkovičová 47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:14110466, DIČ:1020410721, IŠ DPH: SK1020410721 ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V našej firme sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom a kladieme dôraz na mlčanlivosť.

Spracovávame údaje – identifikačné – meno, priezvisko, titul, IČO, DIČ, IČ DPH a kontaktné údaje – kontaktná adresa, emailová adresa, telefónne číslo a údaje z našej vzájomnej komunikácie. Tieto údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce.


Osobné údaje sú našou spoločnosťou spracúvané manuálne a automatizovane.

Osobné údaje spracúvame v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona – vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, počas ktorej je spoločnosť povinná uchovávať podľa platnej legislatívy alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.


Webová stránka firmy Alojz Pánik - Stavex používa cookies len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu pri vašom prvom vstupe.


Čo sú to Cookies?

Cookies sú dátovo malé súbory zasielané spolu s web stránkou zo servera do internetového prehliadača užívateľa. Úlohou cookies je uchovanie nastavení užívateľa, ktoré vykonal na konkrétnej web stránke. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Bežne je takýmto spôsobom riešené automatické prihlasovanie sa, voľby skrytého a zobrazeného obsahu na web stránkach, či iné. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete môcť pridávať obsah na našu stránku, písať diskusné komentáre, alebo podať inzerát, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.


Cookies tretích strán

V dnešnom svete sa nedá fungovať bez prepojenia webu na iné webové služby napr. sociálne siete, kde môžete používať tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebook. Pre využitie týchto služieb stránka načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Nemáme možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.


Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača Mozilla Firefox, Chrome… a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Rešpektujeme vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.


Podľa platnej legislatívy máte voči firme Alojz Pánik - Stavex uvedené práva:


Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade zmien vás o tejto skutočnosti budeme ihneď informovať.


Alojz Pánik - Stavex


Späť